เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กพร เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8:00 – 12:00 น. Maillot NBA nike air force 1 mid flax on feet Goedkoop Nike Air Max ณ อาคารสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ท่านสมาชิกใดสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ช่วยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ โทรสาร.

Leave a Reply