skip to Main Content

ข่าวดี…!!!

ข่าวดี…!!!

 

สมาชิกท่านใดสนใจที่จะรับข่าวสารอัตราแลกเปลี่ยนเป็น real time จากรอยเตอร์ (Reuters FX) ซึ่งได้รวมถึงดัชนีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งบทวิเคราะห์เส้นทางการเงิน ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดมายังสมาคมฯ email support@tafex.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-2381089

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search