skip to Main Content

ครบรอบ 15 ปี ปปง.

ครบรอบ 15 ปี ปปง.
ปปง.ครบรอบ 15 ปี

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ และนางสาวรัตนา ชุติพธร ผู้จัดการฯเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี กับ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สำนักงาน ปปง.

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search