นายสมชายพิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ NIK_9030กรรมการปNIK_9149NIK_9153 NIK_9147  NIK_9014 NIK_9034  

Leave a Reply