การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่

การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก “เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอโนมา ห้องอโนมา 1 โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแนะนำตัวเองและร่วมให้ความคิดเห็นในเรื่องการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จนได้คณะกรรมการในการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จำนวน 15 ท่าน  และมีนางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ เป็นนายกสมาคมฯ วาระที่ 2       โฉมหน้าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่   มาดูลีลาแนะนำตัวและแสดงความคิดเห็นของสมาชิก..ว่าเป็นยังไงกันบ้าง  …

Continue Reading
ต้อนรับสภาสังคมสงเคราะห์

ต้อนรับสภาสังคมสงเคราะห์

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และนางสาวรัตนา ชุติพธร ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับนางอรทัย เอี่ยมสมบัติ ผู้ปฎิบัติงานเฉพาะกิจ และนางอร่ามศรี เงินวิจิตร หัวหน้าสำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนสมาคมฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  

Continue Reading
ด่วนที่สุดจากปปง.

ด่วนที่สุดจากปปง.

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม” ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 9.30-16.30 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณแจ้งชื่อกลับมาที่สมาคมภายในวันพรุ่งนี้ ( 11 กันยายน 2557)  ที่หมายเลข โทร 02-238-1088-9 หรือ ส่ง…

Continue Reading
จัดอบรมระบบบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จัดอบรมระบบบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดอบรม “ระบบช่วยบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ให้กับสมาชิกที่สนใจระบบบริหารที่สมาคมจัดทำ  ที่ The Connection Seminar Center ถนนลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

Continue Reading