อบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ กฎหมายฟอกเงิน และภาษีอากร”

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ กฎหมายฟอกเงิน และภาษีอากร”

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ กฎหมายฟอกเงิน และภาษีอากร” สำหรับบุคคลรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

Continue Reading
บัตรนำโชคร้านสภาสังคมสงเคราะห์

บัตรนำโชคร้านสภาสังคมสงเคราะห์

เนื่องด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือมายังสมาคมฯให้ช่วยจำหน่ายบัตรนำโชคร้านสภาสังคมสงเคราะห์ ในราคาฉบับละ 100 บาท ( 1 เล่มมี 10 ฉบับ) โดยจะออกรางวัลในคืนวันอังคาร์ที่ 7 เมษายน 2558 ณ ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ บริเวณสวนอัมพร งานกาชาดประจำปี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสภากาชาดไทย…

Continue Reading
16 ปี ปปง.

16 ปี ปปง.

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย นางสาวฃนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สำนักงาน ปปง. asics tiger hombre fjallraven kanken baratas เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน…

Continue Reading
ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับและตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการฟอก และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.30 น. 2015 new balance 530 Kopen nike air max schoenen ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. asics tiger…

Continue Reading
ด่วนมาก!!!…รับจำนวนจำกัด

ด่วนมาก!!!…รับจำนวนจำกัด

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ” กฏหมายการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 , Teddy Bridgewater Louisville Football Jerseys chaussures gel lyte 5 การผ่อนคลายระเบียบวิธีปฏิบัติในธุรกิจบุคคลรับอนุญาตและวิธีการดูธนวัตรปลอม” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9:00 – 16:00น.

Continue Reading
จัดสัมมนา “กฎหมายฟอกเงิน ฉบับที่ 5, การผ่อนคลายระเบียบปฏิบัติในธุรกิจบุคคลรับอนุญาตและวิธีการดูธนบัตรปลอม”

จัดสัมมนา “กฎหมายฟอกเงิน ฉบับที่ 5, การผ่อนคลายระเบียบปฏิบัติในธุรกิจบุคคลรับอนุญาตและวิธีการดูธนบัตรปลอม”

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) จัดสัมมนา “กฎหมายฟอกเงิน ฉบับที่ 5, Kansas State Wildcats Mochilas Kanken No.2 การผ่อนคลายระเบียบปฏิบัติในธุรกิจบุคคลรับอนุญาตและวิธีการดูธนบัตรปลอม” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.

Continue Reading