นิทรรศการเครื่องตรวจนับเงินและตรวจจับธนบัตรปลอม

นิทรรศการเครื่องตรวจนับเงินและตรวจจับธนบัตรปลอม

เรียนสมาชิกทุกท่าน บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด จะจัดนิทรรศการเครื่องตรวจนับเงินและตรวจจับธนบัตรปลอม  รุ่นใหม่ต่างๆ ในวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม ดับเบิลยู ถนนสาทรเหนือ ห้องเกรทรูม (Great Room) โดยได้เชิญวิทยากรกิติมศักดิ์จากหลายหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น งานจะมีวันละ 2 รอบ เวลา…

Continue Reading