ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT” ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแที่แนบมา

Continue Reading
ประชุมใหญ่ และงานสังสรรค์สมาคม 2559

ประชุมใหญ่ และงานสังสรรค์สมาคม 2559

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดงาน “ประชุมใหญ่ และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันสเาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

Continue Reading