skip to Main Content

สมาคมฯจะจัดอบรมสัมมนาที่ภูเก็ต

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะจัดอบรมสัมมนา "ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบทสรุปภาษีเล่มเดียว" ในวันเสาร์ที่ 2…

Read More

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงาน ปปง.

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเข้าร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง.ประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ…

Read More
Back To Top
×Close search
Search