เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านเลขาธิการ ปปง.

เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านเลขาธิการ ปปง.

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง และคณะ  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน ปปง.ชั้น  12

Continue Reading