สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ครบรอบ 18 ปี

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ครบรอบ 18 ปี

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายก สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับความยินดีพร้อมมอบเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมี พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เมื่อวันศุกร์ที่ 18…

Continue Reading
ขอแสดงความเสียใจและอาลัย

ขอแสดงความเสียใจและอาลัย

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ขอแสดงความเสียใจและอาลัยกับคุณณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่สูญเสียบิดาไป และได้ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Continue Reading
Tafex ให้การต้อนรับคณะTokyo SME Support Center

Tafex ให้การต้อนรับคณะTokyo SME Support Center

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อม นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกฯ ให้การต้อนรับ Tokyo SME Support Center โดยมี Mr. Masataka Asakusa Assistant manager Mr.Misato Nakatani Matching Coordinator Tokyo Trade Center MS Hyoe OOKU Global Navigator…

Continue Reading
งาน​​​แถลงข่าว การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform​​​)​

งาน​​​แถลงข่าว การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation Reform​​​)​

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการแบงก์ชาติ แถลงข่าวเริ่มโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของระบบเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และยอมรับว่าแบงก์ชาติเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าว ดังนั้นโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของแบงก์ชาติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพและสะดวกคล่องตัวมากขึ้น  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย รับชมวีดีทัศน์การแถลงข่าวโครงการ ปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน https://www.bot.or.th/broadcast/20170605.mp4 ขอบคุณภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทย  

Continue Reading
โครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคลแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)”

โครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (นิติบุคคลแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)”

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปีงบประมาณ 2560”.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.  

Continue Reading
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ  

Continue Reading
สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม

  เรียน สมาชิกทุกท่าน   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานปปง. สมาคมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อ “บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง” สองประเภทในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดบนเว็บไซต์ของสมาคม รายละเอียดดังนี้   1.บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “นักการเมือง”)   2.บุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์โดยสำนักงานปปง.(ให้ดูที่ช่อง Permanent Ref No. จะระบุว่า “อายัดทรัพย์”)   หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่1 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเสี่ยงสูง   หากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำธุรกรรมแล้วพบว่าตรงกับรายชื่อประเภทที่2…

Continue Reading
บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

บทสรุปการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2553-2558 ได้หมดอายุลง สำนักงานปปง จึงเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฉบับ พ.ศ.2560-2564 โดยการเชิญตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมจัดทำ สาระสำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ รายได้รวมจากการก่ออาชญากรรมตามมูลฐานความผิด มีมูลค่า 436,300 ล้านบาทต่อปี อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการกระทำความผิดสูงสุด 5 ลำดับแรกได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี…

Continue Reading
  • 1
  • 2