skip to Main Content

ถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ…

Read More

TAFEX จัดอบรมฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตและเทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ…

Read More
Back To Top
×Close search
Search