นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อม นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกฯ ให้การต้อนรับ Tokyo SME Support Center โดยมี Mr. Masataka Asakusa Assistant manager Mr.Misato Nakatani Matching Coordinator Tokyo Trade Center MS Hyoe OOKU Global Navigator และ Mr.Toshihiro Tamura ผู้ประกอบการ Akatsuki Electric MFG.Co;Ltd จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาเข้าเยี่ยมสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสมาคมฯอาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 29 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560S__9715729.a.

Leave a Reply