skip to Main Content

งานกีฬาพาฝัน…เพื่อน้องน้อย ครั้งที่ 3

งานกีฬาพาฝัน…เพื่อน้องน้อย ครั้งที่ 3

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศร่วมจัดงานแข่งขันกีฬาและมอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ เด็กพิเศษจากหลายโรงเรียนที่มาร่วมแข่งขันกีฬา ณ ศูนย์กีฬาครอบครัวปานเหล็ง อ่อนนุช 39 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2558

IMG_0283

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search