skip to Main Content

จัดอบรมระบบบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จัดอบรมระบบบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดอบรม “ระบบช่วยบริหารงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ให้กับสมาชิกที่สนใจระบบบริหารที่สมาคมจัดทำ  ที่ The Connection Seminar Center ถนนลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

2 3 4 6 7 9 10 11 photo 1 (9) photo 2 (8) photo 2 (10) photo 3 (5) photo 4 (8) photo 4 (10) photo 5 (6) photo-(3)

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search