skip to Main Content

ประชุมใหญ่ และงานสังสรรค์สมาคม 2559

ประชุมใหญ่ และงานสังสรรค์สมาคม 2559

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดงาน “ประชุมใหญ่ และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันสเาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

IMG_2120IMG_2183IMG_2064IMG_2072IMG_2261IMG_2404IMG_2429IMG_2454IMG_2659IMG_2470IMG_2481IMG_2482IMG_2500IMG_2565IMG_2591IMG_2599IMG_2606IMG_2612IMG_2619IMG_2631IMG_2640IMG_2648

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search