skip to Main Content

ระวัง ธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกงปลอม

ระวัง ธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกงปลอม

สืบเนื่องจากเมื่อกลางเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมานี้ทางตำรวจฮ่องกงได้จับธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกง ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ 2003 ที่ออกโดยธนาคารจีน (Bank of China) และธนาคาร เอชเอสยีซี (Hongkong and Shanghai Bank) ประมาณ 105 ฉบับ ซึงเลียนแบบธนบัตรที่ออกโดยทั้ง 2 ธนาคารดังกล่างข้างต้น ทำให้ร้านค้าและภัตตาคารหลายแห่งติดป้ายประกาศแจ้งกับลูกค้าว่า ไม่รับธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกง สำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินของฮ่องกงได้จัดทำวิดิโอเผยแพร่ความรู้ในการสังเกตุลักษณะของธนบัตรปลอมแก่ประชาชน และแจ้งให้ทราบว่า ร้านค้าหรือ money changers ทั้งหลายเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะรับธนบัตรฉบับละ 1,000 เหรียญฮ่องกงจากลูกค้าหรือไม่ พร้อมทั้งเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงตรุษจีนนี้ ”

bank1

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search