skip to Main Content

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงาน ปปง.

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงาน ปปง.

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเข้าร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง.ประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงาน ปปง.ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search