ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 2567 รับ 5,000 บาท โอนเข้าบัญชี เช็ครายละเอียดด่วน!

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนได้ที่นี่ เราสรุปมาให้แล้ว ว่าเยียวยากลุ่มคนกลางคืน คืออะไร ใครจะมีสิทธิเข้าคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนส่วนนี้บ้าง ต้องลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนถึงเมื่อไร แล้วกำหนดจ่ายเงินถึงเมื่อไร จะตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง ช่องทางที่สามารถลงทะเบียนคือที่ไหน มาดูกันเลย 

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนคืออะไร 

เนื่องจากการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ยังมีต่อเนื่อง ทำให้รัฐออกมาตรการเพื่อปิดสถานประกอบการหลายแห่ง จึงต้องมีการเยียวยากลุ่มคนกลางคืนที่มีการขาดรายได้ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน โดยสมัครรับสิทธิเพื่อให้ตนเองได้เข้าไปอยู่ในระบบและรับเยียวยาคนกลางคืนเสียก่อน โดยประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาคนกลางคืนแล้วว่าตนเองสามารถรับสิทธิได้จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมมาตรา 40 เสียก่อน 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามกับประกันสังคมหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานเท่านั้น ที่ 1506 เอกสารเพื่อใช้ในการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนและรับสิทธิใช้แค่ บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นก็รับ การลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน สามารถทำได้ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของประกันสังคมได้เลยทันที 

 

คุณสมบัติที่มีสามารถลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 

  • ผู้ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนจะต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี
  • ประกอบอาชีพอิสระถึงจะได้รับเยียวยาคนกลางคืน ไม่เป็นลูกจ้างบริษัท ห้างร้าน โรงงาน และไม่เป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ไม่เป็นคนที่ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่อยู่ในมาตรา 33 หรือ 39
  • ผู้พิการสามารถรับสิทธิเยียวยากลุ่มคนกลางคืนนี้ได้ด้วยเช่นกัน 

 

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนลงทะเบียนเงินเยียวยาถึงวันไหน 

ประชาชนที่ต้องการเงินสำหรับเยียวยาคนกลางคืนสามารถลงทะเบียนได้ถึง 14 มกราคม 2567 ซึ่งจะต้องมีการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่ เพื่อให้ไม่พลาดว่าจะลงทะเบียนเงินเยียวยาถึงวันไหน

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน คือ ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมทางเว็บไซด์ www.sso.go.th จากนั้นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เยียวยาคนกลางคืนเช็คสิทธิ์ว่าเงินเข้าหรือยัง ได้ทางขั้นตอนออนไลน์ โดยการเข้าหน้าเว็บประกันสังคม www.sso.go.th  เข้าที่ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาคนกลางคืน ในกิจการสถานบันเทิง โดยจะต้องมีการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และให้ดำเนินการใส่รหัสให้ตรงกับรูป เมื่อขึ้นแถบสีเขียว ว่า “ได้รับสิทธิ” คือ เงินเยียวยาเข้าแล้ว แต่หากขึ้นว่า “ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน” จะต้องรอการโอนเงินในรอบถัดไปจากประกันสังคม โดยจะสามารถรับเงินลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5000 บาทเพื่อโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 28 มกราคม 2567