skip to Main Content
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

เตรียมพร้อมรับมือ “PDPA”

เรียน สมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16 แบบ Online รุ่นที่ 2

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินตามมาตรา 16…

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการสมาคมฯ ลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้หายพระอาการประชวร

          นายสมชาย พิพัฒนนันท์…

อ่านเพิ่มเติม

Update ล่าสุด…!!! กฎหมายสำนักงาน ปปง. 5 ฉบับ

Updateล่าสุด...!!!  กฏหมายสำนักงาน ปปง.…

อ่านเพิ่มเติม

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามระเบียบฯ แบบ E-Lerning

ตามที่ สำนักงาน ปปง…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบตามระเบียบฯ

ตามที่ สำนักงาน ปปง…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยนายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯจัดฝึกอบรมตามมาตราฐานหลักสูตรของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา…

อ่านเพิ่มเติม

Tafex Video.

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Back To Top
×Close search
Search