skip to Main Content
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

สารจากนายกสมาคม ฉบับที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจัดอบรม “การเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ…

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที 5 (ปี 2564-2566)

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2564…

อ่านเพิ่มเติม

สารจากนายก ฉบับที่ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม

สารจากนายก ฉบับที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมรับมือ “PDPA”

เรียน สมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX จัดฝึกอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 16 แบบ Online รุ่นที่ 2

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินตามมาตรา 16…

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการสมาคมฯ ลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้หายพระอาการประชวร

          นายสมชาย พิพัฒนนันท์…

อ่านเพิ่มเติม

Tafex Video.

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Back To Top
×Close search
Search