การออมเงินตามหลักสากล เก็บเงินไม่อยู่ไม่ใช่ปัญหา แจกสูตรหลักการออมเงิน รับปี 2024

เก็บเงินไม่อยู่ ไม่รู้จะใช้หลักการออมเงินอย่างไรดี วันนี้เรามีการออมเงินตามหลักสากลมาฝากกัน 

การออมเงินเก็บเงินยังไงให้รวย แจกสูตรการออมเงินตามหลักสากล 

การออมเงินที่ดีจะต้องสามารถแบ่งก้อนเงินออมออกเป็นสัดส่วนย่อย ๆ ได้ ซึ่งหลักการออมเงินให้คุณแบ่งจากรายได้ต่อเดือน 100% ออกเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่าง ๆ เก็บเงินให้ได้เยอะๆ สามารถทำตารางการออมเงินขึ้นมาเองได้ โดยการแบ่งเงินสำหรับออมเงิน จะต้องแบ่ง ดังนี้

  • 30% ของเงินออม เป็นค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายในเรื่องที่ต้องการ เช่น เก็บเงินซื้อรถ เป็นต้น 
  • 15% ของเงินออม เป็นการให้รางวัลแก่ชีวิต เช่น เพื่อท่องเที่ยว หรือ ช็อปปิ้ง เป็นต้น 
  • 10% ของเงินออม เป็นเงินออมในกรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ช่วงว่างงาน, ต้องซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
  • 5% ของเงินออม เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในระยะยาว เช่น หากมีลูกก็ต้องมีการเก็บเงินส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลูกในเรื่องการศึกษาในอนาคต หรือเป็นส่วนสำหรับเงินเกษียณ เป็นต้น

ทั้งนี้ การออมเงินด้วยวิธีการออมเงินแบบง่ายๆ สามารถแบ่งเงินเป็นแต่ละบัญชีไปเลยจะง่ายที่สุด ไม่ต้องรวมไว้ในบัญชีเงินฝากเดียว และให้ตัดจ่ายตั้งแต่ได้รับรายได้มาเลย เช่น เงินเดือนออกปุบ ให้หักแบ่งทันทีตามสัดส่วนไปยังบัญชีเงินออมต่าง ๆ ก็จะช่วยให้สามารถเก็บเงินให้ได้เยอะๆ และมีเป้าหมายในเรื่องออมเงินเพื่ออะไรได้ด้วย

 

การออมเงิน – ประโยชน์การออมเงิน

  • ฝึกสร้างวินัยให้กับตนเอง ยิ่งเป็นการเริ่มวิธีการออมเงินแบบง่ายๆ สำหรับการออมเงินของนักเรียน จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได้ดีตั้งแต่เด็ก
  • ทำให้มีเป้าหมายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่พึ่งการกู้ยืม เช่น เก็บเงินซื้อบ้าน, เก็บเงินซื้อรถ เป็นต้น
  • การออมเงินสร้างรูปแบบการคำนึงถึงการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น การเก็บไว้เพื่อค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
  • ทำให้มีการจัดสรร เลี่ยงการเป็นหนี้ และรู้จักการวางแผน 

 

การออมเงินให้เหมาะกับช่วงวัย ออมเงินแบบไหนดี

การคำนึงถึงวัยก็เป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งจะใช้รูปแบบการออมเงินเหมือนกันทุกช่วงวัยก็ไม่สามารถทำได้ เช่น การออมเงินของนักเรียน ก็จะต้องดูว่าออมเงินเพื่ออะไร แต่ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์หรือไม่ การเริ่มต้นออมเงินก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น เพื่อให้สามารถสร้างวินัยในการใช้จ่ายและรู้จักการใช้เงินเบื้องต้นได้นั้นเอง ควรดูว่าออมเงินแบบไหนดีที่เหมาะกับเรามากที่สุด 

การเลือกรูปแบบควรอิงจากรายได้ และภาระหนี้สินที่มี รวมทั้งเป้าหมาย เช่น ต้องการเก็บเงินซื้อบ้าน, เก็บเงินซื้อรถ หรือเพราะสาเหตุที่เก็บเงินให้ได้เยอะๆ เนื่องจากเก็บเงินไม่อยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดของการเลือกสูตรการออมเงินจะต้องมีเรื่องของวินัย