โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร เลือกจํานองที่ดินที่ไหนดี 2567 ต้องเตรียมเอกสารจำนองอะไรบ้าง

ว่าด้วยเรื่องการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารมันคืออะไรกันแน่ แล้วสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่ามีมูลค่าหรือไหม จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไถ่ถอนอย่างไร เรามาดูกันเลย 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร – การจำนองที่ดินคืออะไร เตรียมตัวอย่างไร

การจำนองที่ดิน คือ การนำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของตามกฎหมาย เช่น ที่ดิน ไปจำนอง โดยจำต้องมีการทำหนังสือและนำไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนองเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการชำระหนี้ ตัวอย่างเช่น ยื่นเรื่องสินเชื่อโฉนดที่ดินค้ำประกันสินเชื่อต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าผ่านก็มีมูลค่าเช่นกัน จะมีการประเมินสินเชื่อโฉนดที่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกัน

เรียกง่าย ๆ ว่า การโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร เป็นการใช้ที่ดินเพื่อค้ำประกันกู้เงินกับธนาคารต่าง ๆ นั้นเอง โดยหากธนาคารไม่รับก็จะนำไปยื่นโรงรับจํานําโฉนดที่ดิน  

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะมีส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียน คือ 1% ของวงเงินจำนอง ซึ่งจะไม่เกิน 200,000 บาท นอกจากนี้อาจจะมีค่าบริการที่มาเพิ่ม เช่น ค่าคำขอ ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ การที่จํานองที่ดินกับธนาคารใช้เวลากี่วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ซึ่งจะต้องสอบถามให้เรียบร้อยแต่ตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องเพื่อจะได้ติดตามข้อมูล สินเชื่อโฉนดที่ดินได้

 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารแล้ว ไถ่ถอนอย่างไร

การไถ่ถอนหลังจากที่เอาที่ดินเข้าธนาคาร หรือกับโรงรับจํานําโฉนดที่ดิน สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ผิดสัญญา ไม่ว่าจะกรณีใดใด เพื่อให้ไม่เกิดข้อฟ้องร้องหรือมีข้อแม้ได้ในภายหลัง ซึ่งจะต้องมีการชำระครบทุกงวด และรับโฉนดที่ดินให้ตรงเวลา 

การรอรับโฉนดจะต้องแจ้งเรื่องไปยังธนาคารที่เอาที่ดินเข้าธนาคาร หรือกับโรงรับจํานําโฉนดที่ดิน โดยจะต้องไปรอรับโฉนดกับที่ดินและหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อยจากนั้นให้ไปยื่นเรื่องไถ่ถอนที่ดินกับสำนักงานที่ดินเองได้เลย

 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารต้องเตรียมเอกสารจำนองอะไรบ้าง

  • เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารในการแสดงรายได้ส่วนบุคคล 
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 
  • เอกสารหลักฐานสำคัญ ได้แก่ โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร หรือไม่มีใช้หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ 

 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร – เลือกจํานองที่ดินที่ไหนดี 2567

การเลือกจํานองที่ดินที่ไหนดี 2567 ขึ้นอยู่กับความต้องการและการเปรียบเทียบหลาย ๆ ปัจจัยว่าโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด ซึ่งเราได้เทียบรายละเอียดเบื้องต้นให้ดูว่าโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดี ดังนี้

  • โฉนดที่ดินเข้าธนาคารธอส ต้องมีลักษณะเป็น โฉนดที่ดิน(นส.4จ) หรือ นส.3ก หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด(อช.2) ธนาคารไม่รับพิจารณาหลักประกันเป็นที่ดิน สปก. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามธนาคาร
  • โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน เพื่อใช้ค้ำประกันสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน สามารถใช้ที่ดินจดจำนอง ให้วงเงินไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท หรือราคาประเมินสูงสุด 90% 
  • โฉนดที่ดินเข้าธนาคารธกส เพื่อใช้ค้ำประกันสินเชื่อ สามารถใช้ที่ดินทำกิน ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินที่จดจำนอง(ทะเบียน)