เช็คเงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่ บัตรคนจนปี 65 เยียวยาประชาชนได้จริงหรือ ? 

ใครอยากรู้เรื่องบัตรคนจนปี 65แบบสรุป ๆ ว่ามีเงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่ของบัตรคนจนล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง คนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ไหม มาดูกันเลย 

บัตรคนจนปี 65เช็คเงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่

เงื่อนไขบัตรคนจนสำหรับบัตรคนจนปี 65 มีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

  • จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • รายได้ส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ไม่เกินปีละ 1 แสนบาท รายได้รวมต่อครัวเรือนนำมารวมกันและหารต่อบุคคลไม่เกินคนละ 2 แสนต่อปี เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่ 
  • ต้องรวมทรัพย์สินที่มีในธนาคารและทางการเงินทั้งหมด ไม่เกิน 1 แสนบาท
  •  การถือครองที่ดินเพื่อรับเงินบัตรคนจนล่าสุดจะต้องมี บ้านพร้อมที่ดินไม่เกิน 25 ตรว หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตรม ที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

 

บัตรคนจนปี 65 คนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยได้รับการสมัครลงทะเบียนก็ต้องมีการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 รอบใหม่ด้วยเช่นกัน เพราะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบัตรคนจนใหม่ ในเรื่องของรายได้ผู้มีสิทธิถือบัตรคนจนปี 65 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดจากเดิมที่มีการดูรายได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ปรับเป็นเรื่องการดูรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนแทน ดังนั้น ไม่ว่าจะเคยได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขและดำเนินการสมัครใหม่ ซึ่งจะมีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการดำเนินการตรวจสอบด้วยเช่นกัน คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิจากการบัตรคนจน 65 ราว ๆ 14-15 ล้านคน 

 

บัตรคนจนปี 65 เยียวยาประชาชนได้จริงหรือ ? 

คนไทย ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ รูปแบบของสังคมไทย เราไม่เคยได้รับรูปแบบการเยียวยาในแง่ของสวัสดิการแห่งรัฐอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาเหมือนกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะการมีบัตรคนจนล่าสุดที่ออกมาเรื่อย ๆ นี่เอง ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนปี 65 หรือปีก่อน ๆ ก็ตาม ประชาชนต้องคอยติดตามเรื่องเงื่อนไขบัตรคนจนว่าตนเองจะสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์หรือทางไหน จะได้เงินบัตรคนจนล่าสุดว่าได้กี่บาท ไปเรื่อย ๆ ซึ่งคุณภาพที่นำบัตรคนจนมาอ้างเพื่อช่วยเหลือคนรากหญ้านั้น ทำให้ประชาชนรู้สึกอยากแย่งสิทธิและทำให้โชคดีที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 หรือรัฐแจกเงินล่าสุดปีก่อน ๆ ทั้งที่ความเป็นจริง เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องดำเนินการจัดสรรให้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม เพราะรายได้จากภาษีประชาชนออกมาทำเงินบัตรคนจนล่าสุด หรือบัตรสวัสดิการคนพิการ ฯลฯ ก็ล้วนแต่เป็นการจัดสรรที่ปลายเหตุทั้งสิ้น ลองจินตนาการดูสิว่าบัตรคนจนปี 65 ไม่ใช่คนจนรายได้น้อยทุกคนจะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในเมืองกรุงฯ หรือใช้รถไฟฟ้าทุกคน แต่คนจนหลายคนก็อยู่ต่างจังหวัด ทำให้ใช้ เงินบัตรคนจนล่าสุดได้แค่บางส่วน การเยียวยาทางอ้อมที่ปลายเหตุจึงไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และไม่ควรจะเรียกว่าเป็นบัตรคนจน 65 เสียด้วยซ้ำ อีกทั้งเรื่องการลงทะเบียนที่มีความซ้ำซ้อน เพราะรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้วสามารถคาดการได้ว่าจะมีประชาชนได้รับสิทธิเท่าไร แต่ก็ต้องให้การการสมัครลงทะเบียนใหม่อีกอยู่เรื่อย ๆ เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอย่างยิ่ง