skip to Main Content
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

News Letter Vol.2 No.5

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรมฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้…

อ่านเพิ่มเติม

News Letter Vol.2 No.4

อ่านเพิ่มเติม

ถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ…

อ่านเพิ่มเติม

News Letter Vol.2 No.3

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX NewsLetter Vol.2 No.2

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX ประชุมใหญ่สามัญปี 2562

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญปี 2562…

อ่านเพิ่มเติม

TAFEX NewsLetter Vol.2 No.1

อ่านเพิ่มเติม

Tafex Video.

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Back To Top
×Close search
Search