skip to Main Content

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

GOL_4061 กรรมการGOL_4179 GOL_4072 GOL_4270 GOL_4267 GOL_4262 GOL_4260 GOL_4146 GOL_4156 GOL_4152 GOL_4075 GOL_4066 GOL_4065 GOL_4383.a GOL_4381.a GOL_4379 รูปลงทะเบียนGOL_4037.ฟ

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search