ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2558

ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2558

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญครั้งที่ 1/2558 ณ ห้อง Auditorium The Connection ลาดพร้าว เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

Continue Reading