แสดงความยินดีกับนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระที่ 3

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระที่ 3

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระ2 (ปี 2557-2559) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่ “นายสมชาย พิพัฒนนันท์” และคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วาระที่ 3 (ปี 2559-2561) ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Continue Reading
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่

แสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่

นายไตรนุภาพ จิระไตรธาร บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และคณะกรรมการชุดใหม่ (ปี 2559-2561) ณ ห้อง The Sapphire ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Continue Reading