ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยน้ำท่วม

ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยน้ำท่วม

ขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการ สมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมกันทำกุศลบริจาคเงินเป็นจำนวน 107009.-บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ กับ”โครงการรวมน้ำใจชาวหอการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยพื้นที่ภาคใต้” ของสภาหอการค้าไทยโดยมีรายนามดังนี้ 1.บริษัท สินพัฒ จำกัด  จำนวนเงิน 5,000.-บาท 2.บริษัท แกรนด์ซุปเปอร์ริช จำกัด  จำนวนเงิน 5,000.-บาท 3.บริษัทไชน่า ทาวน์ เอ็คซเชน จำกัด  จำนวนเงิน 5,000.-บาท 4.บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ จำกัด       จำนวนเงิน 10,000.-บาท…

Continue Reading
“เพื่อผู้ป่วยเด็ก” ปี2560

“เพื่อผู้ป่วยเด็ก” ปี2560

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร่วมสนับสนุนการจัดงานปีใหม่และวันเด็ก ปี 2560 “เพื่อผู้ป่วยเด็ก” ให้แก่เด็กผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10

Continue Reading
บทสรุปจากการสัมนากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

บทสรุปจากการสัมนากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

บทสรุปจากการสัมนากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สนง ปปง)ได้ออกกฏกระทรวง 8 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราช กิจจานุเบกษาแล้วและมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ตั้งแต่ 22 พฤษจิกายน 2559 รายละเอียดโดยสรุปของกฏกระทรวงทั้ง 8 ฉบับ ในส่วนของการเพิ่มเติม แก้ไขกฎ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1 ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน ที่เป็น นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วน– ซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย 2…

Continue Reading
ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ กับ “โครงการรวมน้ำใจชาวหอการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยพื้นที่ภาคใต้” ของสภาหอการค้าไทย โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ บัญชีเลขที่ 018-2-09033-8 ชื่อบัญชี “สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” เพื่อสมาคมฯ จะได้รวบรวมนำส่งสภาหอการค้าไทยต่อไป ทั้งนี้สมาคมจะปิดรับบริจาคภายในวันที่ 27 มกราคม 2560

Continue Reading
  • 1
  • 2