skip to Main Content

ถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

ถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

นายสมชาย พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎคม 2562

 

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search